Rapportera till StigmaWatch

Att rapportera ett medieinslag till StigmaWatch

Om du upptäcker medierapportering som stigmatiserar psykisk sjukdom, kan du anmäla inslaget till StigmaWatch genom att använda nedanstående formulär. Alla kan anmäla ett medieinslag till StigmaWatch. Om vi finner att inslaget bryter mot riktlinjerna för medierapportering alt. våra egna kriterier, kommer StigmaWatch kontakta mediehuset i fråga och erbjuda konstruktiv feedback och rådgivning. Alla StigmaWatch-anmälningar är anonyma.