Om StigmaWatch

StigmaWatch granskar medierna

Projektet StigmaWatch drivs av IFS Göteborg arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier. Tanken är att man på detta sätt skall reducera det stigma som omger psykisk sjukdom och då särskilt schizofreni.

StigmaWatch-arbetet

Projektet går ut på att StigmaWatchers över hela landet rapporterar till projektkontoret, om de upptäcker felaktig och stigmatiserande medierapportering om schizofreni eller felaktig användning av ord som ”psykotisk” och ”schizofren”.

Tidningen eller TV-kanalen i fråga kontaktas av projektkontoret, och blir i vänliga ordalag tillsagda att man uttryckt sig på ett felaktigt sätt. De blir upplysta om att tvivelaktiga och ansvarslösa användningar av ett ord som ”schizofren” i själva verket är stötande för människor som lider av den mycket allvarliga sjukdom som schizofreni är.

Faktum är att sådan rapportering kan öka dessa personers lidande. StigmaWatch-projektet erbjuder sedan den aktuella tidningen eller TV-kanalen en uppdatering på vad psykos och schizofreni är.

Begreppet stigma

Stigma-begreppet innefattar flera dimensioner. Stigma hos allmänheten (på engelska: public stigma) inbegriper stereotyper, attityder och diskriminering. Sedan finns det självstigma, vilket är det stigma en psykossjuk människa kan känna till följd av att hon eller han internaliserat felaktiga uppfattningar om människor med psykos.

Ett exempel på en stereotyp är att en person som är drabbad av schizofreni med nödvändighet inte kan arbeta. När det gäller attityder, kan det handla till exempel om att man inte vill ha en psykiskt sjuk människa som granne.

Diskriminering

Attityderna och den diskriminering de leder till är mycket graverande. Diskrimineringen tar sig bland annat uttryck i att psykiskt sjuka människor särbehandlas när det gäller att få ett jobb.

Sen är det så att i Sverige har människor med schizofreni tjugo år kortare medellivslängd än andra. Detta beror till viss del på ohälsosamma vanor. Men en delförklaring tänks också vara att dessa människor i lägre grad än andra får tillgång till somatisk vård. Detta är alltså ett exempel på flagrant diskriminering.

Ett annat exempel på diskriminering visar sig i statistiken över vem som är hemlös. Människor med psykiska besvär är kraftigt överrepresenterade bland de hemlösa. De psykiskt sjuka har alltså som grupp svårare än andra att få ett eget boende.

Stoppa diskrimineringen

Det är dags att diskrimineringen av människor som lider av psykisk ohälsa får ett slut. Stigmatiserandet och diskriminerandet är seglivat, så för att få bukt med dem kommer en hel verktygslåda med insatser att krävas. I sammanhanget är det StigmaWatch-projekt som sjösatts av Schizofreniförbundet i Göteborg en viktig del.

Nyhetsbrev

Följ med i StigmaWatch!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om StigmaWatch varje månad.

Din registrering kunde inte sparas. Var god försök igen.
Tack för din registrering! Din e-postadress är nu tillagd i listan för StigmaWatch nyhetsbrev.

Samarbetspartners