Rapportera till StigmaWatch

Rapportera ett medieinslag

Om du upptäcker medierapportering som stigmatiserar psykisk sjukdom, kan du anmäla inslaget till StigmaWatch genom att använda nedanstående formulär. Alla kan anmäla ett medieinslag till StigmaWatch.

Fakta om inslaget

Du kan anmäla all slags stigmatiserande rapportering i medierna till svenska StigmaWatch. Skicka in alla relevanta fakta, så utvärderar StigmaWatch ärendet och går vidare med det om det bedöms vara lämpligt.

Exempel från TV och radio bör rapporteras omgående då det i dessa fall är lättare att verifiera.

Samarbetspartners