Välkommen till StigmaWatch!

StigmaWatch arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier.