Välkommen till StigmaWatch!

StigmaWatch arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier.

Bli en StigmaWatcher!

Människor som lever med psykisk sjukdom stämplas ofta orättvist och oriktigt som ”skrämmande”, ”komiska” eller ”inkompetenta”. Om du lever med psykisk sjukdom, är stigma ytterligare en stressfaktor som du kan klara dig utan. Bli en StigmaWatcher och hjälp oss stoppa stigma!

Projektet StigmaWatch drivs av IFS i Göteborg och arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier. Tanken är att man på detta sätt ska reducera det stigma som omger psykisk sjukdom och då särskilt schizofreni.