Vad är Stigma?

Det finns många slags stigman i samhället. Vissa baserar sig på negativa attityder och trosföreställningar. Andra beror av en brist på förståelse eller desinformation.

Stigma kan resultera i brist på stöd av eller medkänsla med människor med psykisk sjukdom. Detta kan leda till att de blir förlägna, missförstådda och marginaliserade. Stigma kan ge upphov till mer än sårade känslor. Det kan vara orsak till att symtom ignoreras, till bristfällig återhämtning och till sämre livskvalité på grund av isolering.

Människor som lever med psykisk sjukdom stämplas ofta orättvist och oriktigt som ”skrämmande”, ”komiska” eller ”inkompetenta”. Om du lever med psykisk sjukdom, är stigma ytterligare en stressfaktor som du kan klara dig utan. Faktum är att somliga säger att följderna av stigma och fördomar kan vara lika plågsamma som själva sjukdomssymtomen.

Stigma hindrar förebyggandet av funktionsstörningar kopplade till psykisk hälsa, främjandet av mentalt välmående och tillgången till effektiv behandling och vård. Det bidrar också till att mänskliga rättigheter inte tas i beaktande.

Är stigmatisering olaglig?

Det är olagligt att förtala människor i kraft av religion, ras, kön eller sexuella preferenser i Sverige. Ändå är det lagligt att förtala någon med ett handikapp, inklusive dem som lever med psykisk sjukdom. Därför är det så viktigt att agera för att reducera stigma.

Däremot är det olagligt att diskriminera människor med funktionsnedsättningar. Mer om delaktighet i samhället kan du läsa om på Myndigheten för delaktighets hemsida. Där kan man också läsa mer om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nyhetsbrev

Följ med i StigmaWatch!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få information om StigmaWatch varje månad.

Din registrering kunde inte sparas. Var god försök igen.
Tack för din registrering! Din e-postadress är nu tillagd i listan för StigmaWatch nyhetsbrev.

Samarbetspartners