Avatarterapi

content

Många personer som lider av schizofreni och liknande psykoser får sina liv negativt påverkade av röster. Dessa röster stör det vanliga livet, de säger negativa eller hotande saker och de sänker livskvaliteten.

Rösterna kan fortsätta störa även om personen tar antipsykosmedicin och/eller har gått igenom psykoterapi. En ny, spännande terapiform, ger nytt hopp: avatartearpi.

Professor Julian Leff, London, började för nästan 20 år sedan att tänka i helt nya terapibanor. Inspirerad av tekniska framsteg på datoranimationsfältet började han och hans team skapa bilder av ansikten och röster som hans patienter upplevde som skrämmande och obehagliga. Personen fick mycket konkret beskriva hur han/hon föreställde sig att den obehagliga rösten kunde se ut och exakt hur den lät. När man skapat en så bra datoranimation som möjligt började terapin.

Avataren började med att säga de vanliga negativa sakerna men nu kom något helt nytt in: personen sa emot. Började påpeka att det avataren sa var fel och att den skulle sluta. Efter sex gånger på vardera ca 10 minuter var, hade styrkeförhållandena svängt. Det var nu personen som kunde avfärda avataren, befalla den att sluta vara dum och otrevlig och berätta hur det egentligen var: att han/hon var en bra människa som förtjänade respekt och bra bemötande.

Personen tog makten i dialogen med rösterna. Vikten av att ta makten i och äga sitt eget liv och sin framtid -det som kallas empowerment- bekräftades igen. Studier efter studie på helt olika områden bekräftar detta faktum. Senast en stor studie från Nederländerna om vikten av Resursgrupper som tillägg i ACT. I denna studie var det tydligt att ett ökat inflytande över sitt eget liv och dess val, var den avgörande faktorn.

I avatarteapin gick i flera välutförda studier över förväntan. Rösterna miste sin kraft, blev inte så hotfulla och skrämmande och minskade till och med i styrka och frekvens. Leff hade alltså hittat ett sätt att hjälpa människor som hade kämpat med sina röster i åratal. Det var ett snabbt sätt men det krävdes att det fanns specialister som kunde framställa avatarerna och erfarna psykoterapeuter som kunde lotsa och vägleda patienterna i deras strävan.

I Sverige finns ännu inte denna terapiform men det är svårt att tänka sig ett mer lämpat land att introducera den i. Sverige är världsledande i datoranimation och dataspel. Den kompetensen finns alltså.

Nu är det psykospsykiatrin som ska ta tag i detta!

Lennart Lundin
Förste vice ordförande, Schizofreniförbundet


Avatar Therapy is a new approach to the treatment of certain mental health conditions, particularly auditory hallucinations (hearing voices). The therapy was invented by Prof. Julian Leff to improve the lives of schizophrenic patients suffering from persecutory voice hallucinations despite the best available drug treatment. http://www.avatartherapy.co.uk

Samarbetspartners