Vad schizofreni är och inte är

content

Ordet schizofreni och varför det är viktigt att inte använda det fel!

Det finns i dagens samhälle en tendens att odla en kränkthet. Kränktheten kan vara att man inte vill utsätta sig för störande åsikter eller utsättas för vissa ord som man uppfattar som kränkande.

Ett exempel på detta kan vara att beteckningen på det tillstånd som kännetecknas av intellektuell funktionsnedsättning som nu på några årtionden ändrats flera gånger för att nu (för tillfället) ha landat i ordet funktionsvariationer. Det är lätt att sucka över detta.

Många av de beteckningar som nu används som allmänna beteckningar för sinnestillstånd är uråldriga. Ordet panik är ett sådant med anor från gamla Grekland.

Men det finns några ord med en helt annan historia. Och det är kanske ett perspektiv som är lätt att missa.

Vissa av de begrepp som nu används som allmänna beteckningar och/eller skällsord skapades ganska nyligen som medicinska diagnoser. Exempel på detta är cerebral pares och schizofreni. Ord som inte fanns innan de myntades för att specificera definierade medicinska tillstånd.

Båda dessa tillstånd har sedan vandrat till att bli just skällsord. CP-unge har det ropats på skolgårdar och schizofreni har använts som en beteckning på allmän förvirring i åsikter. Då kan det vara bra att minnas att diagnosen inte alls handlar om förvirring.

Sjukdomen definieras av

  1. förekomsten av aktiva psykossymtom (hallucinationer och/eller vanföreställningar)
  2. allvarliga svårigheter att fungera i de flesta livssituationer och
  3. lång varaktighet.

Schizofreniförbundet som driver kampanjen StigmaWatch vill absolut inte att ordet schizofreni ska försvinna som diagnos. Vi vill istället lyfta fram den korrekta användningen i vår upplysningsverksamhet och sprida kunskap om tillståndet, dess konsekvenser och kraven på god behandling.

Personer som lider av sjukdomen schizofreni och deras anhöriga lider av att ordet för deras tillstånd används som allmänt skällsord. Ingen vuxen (och framför allt inte i offentligheten) använder idag ordet CP för att beteckna en meningsmotståndare som korkad.

Ordet schizofreni är en medicinsk diagnos och ska användas som en sådan. Detta kommer inte att göra språket utarmat (som vissa skribenter befarar) utan istället att öka förståelsen och kunskapen om vad schizofreni egentligen är.

Lennart Lundin
Förste vice ordförande, SchizofreniförbundetPhoto by Jr Korpa on Unsplash

Samarbetspartners