Vad görs i världen för att reducera stigma?

content

Runt om i världen har brukarföreningar och andra organisationer lanserat långtgående antistigma-kampanjer likt StigmaWatch, som omfattar medierna, näringslivet och allmänheten. Här är några intressanta exempel av de större projekten världen över:

Samarbetspartners