StigmaWatch - hedrande tredjeplats i Årets Patientföreträdare 2020!

content

Priset "Årets Patientföreträdare" delas ut av FOKUS Patient®, en mötesplats på nätet för patientföreningar. Sex föreningar var nominerade av landets 3000 olika organisationer. Prisutdelningen ägde rum 16 april och vinnarna offentliggjordes under avslutningen av Patientsäkerhetsveckan 2020.

Projektet StigmaWatch, som drivs av Intresseföreningen för schizofreni i Göteborg (IFS i Göteborg), arbetar för korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier, fick en hedrande tredjeplats som Årets Patientföreträdare 2020. Juryns motivering löd:

"Människor med psykisk sjukdom blir ofta stigmatiserade genom oriktiga benämningar och okunskap kring psykisk ohälsa. I projektet StigmaWatch har man tagit ett nytt grepp kring detta och arbetar för en korrekt rapportering om psykisk sjukdom i svenska medier.

Genom att granska och uppmärksamma såväl medier som andra aktörer på hur de uttrycker sig och medverka till ökad medvetenhet kring psykiska sjukdomar, kommer till och med Svensk ordbok att få ändra sin beskrivning av schizofreni.

Kriterierna för FOKUS Patient® utmärkelse ”Årets patientföreträdare”, att synas i aktiviteter som ger publicitet, skapar förändring och bildar opinion samt uppmärksammar sitt arbete om patienträttigheter, ger StigmaWatch - IFS i Göteborg, en tredjeplats."

Samarbetspartners