Schizofreni - ett ord på drift

content

År 2013 skrev neurovetaren Patrick House i tidskriften Slate: Schizophrenic Is the New Retarded. Han börjar med att konstatera att metaforer bildas ständigt och ofta med medicinska termer som grund: farliga idéer blir cancer i samhället och en skrovlig husfasad blir lepra.

Den medicinska diagnosen schizofreni är på drift. Metaforen står för att vara kluven, splittrad, osammanhållen, att snabbt gå från ett extremläge till dess motsats. Och inte minst; att på ett ögonblick bli en våldsam, farlig person.

Det är här problemet uppstår: det ovan nämnda har ingenting att göra med symtomen vid psykossjukdomen schizofreni. Men i allmänhetens ögon är det metaforens bild som färgar bilden av de faktiska, levande människorna som har diagnosen schizofreni.

Bilden letar sig till och med in på tidskriften Natures sidor: tyska forskare talar i en artikel 2007 om "schizophrenic electrons".

House citerar också Susan Sontag som 1978 i sin essä: Illness as metaphor, argumenterar mot tanken att en människa kan ha en cancerös personlighet som genom en svaghet i sinnet banar vägen för cancersjukdom.

Men säger House: varför är detta överhuvudtaget ett problem? Svaret som han ger är att ta fram exempel på att personer som har diagnosen aktivt diskrimineras och stängs ute från samhället. Läkare drar sig för att ge diagnosen vilket gör att den som drabbas kanske inte får rätt behandling. Personer får inte jobb eller tillgång till bostäder på grund av att andra är rädda för ”den galne mördaren som när som helst kan byta personlighet från lugn till mordiskt raseri”.

Stigmatisering av schizofrenisjukdomen existerar även i Sverige. Läkaren och forskaren Cecilia Brain beskrev i en sammanställning 2014 hur stigmatiseringen drabbar alla i sammanhanget. Den sjuke utestängs från god vård och samhällets stöd, de anhöriga pekas ut som ansvariga för sin familjemedlems sjukdom och får ett otillräckligt stöd, psykiatrins personal nedvärderas och forskningsfältet är hopplöst underfinansierat.

Sedan ett år drivs projektet StigmaWatch i Sverige. Genom ett nätverk av stigmawatchers över hela landet upptäcks stigmatiserande yttranden i olika media. Sedan kontaktar StigmaWatch den som skrivet eller yttrat det som är okunnigt och sårande. Det överlägset oftast (fel)använda medicinska ordet är schizofreni. Ordet ges aldrig en positiv konnotation. Alltid en negativ klang av extrem kluvenhet och velighet.

Detta är inte arga ordpoliser som patrullerar språkets utmarker på jakt efter särskrivare eller de/dem-okunniga. Inte heller är det lättkränkta individer som vill hålla ordning i PK-korridoren. De felaktigt använda orden bidrar aktivt till stigmatisering och därav följande diskriminering.

House pekar på en lösning: Skadan av felanvändning är uppenbar och lösningen enkel: den metaforiska definitionen av schizofreni ska inte längre användas i något sammanhang.

Lennart Lundin
leg. psykolog och medlem i StigmaWatch-gruppen

Samarbetspartners